Friday, 9 December 2011

Unit 5 Budaya Tradisional Malaysia


Budaya tradisional mencakupi amalan dan cara hidup pelbagai kaum di negara kita.Hal ini termasuklah pakaian, makanan, adat resam, seni dan sebagainya.Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya.Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana mempunyai identiti tersendiri.

No comments:

Post a Comment