Wednesday, 7 December 2011

Unit 3 Mengenali keluarga sendiri

Ahli keluarga memainkan peranan penting dalam kehidupan kita.Keluarga terdiri daripada ibu, bapa dan adik-beradik.Kita mesti memahami kegemaran setiap ahli keluarga termasuklah kegemaran makanan, minuman, warna dan hobi mereka.Kita juga perlu menjaga tingkah laku diri sama ada diterima atau tidak oleh ahli keluarga.Faham-memahami antara satu sama lain dapat mengelakkan perselisihan faham.Ahli keluarga saling hormat-menghormati dapat mewujudkan sebuah keluarga yang harmoni.Kita mesti bangga terhadap keluarga kita.

No comments:

Post a Comment