Saturday, 3 December 2011

Unit 1 Mengenali diri

Setiap orang mestilah mengenali tentang kelebihan dan kelemahan diri, termasuklah tingkah laku dan ilmu pengetahuan.Mengenali kelebihan dan kelemahan diri untuk membantu dirinya sendiri memperbaiki kelemahan tetapi memperkasakan kelebihan.Selain itu, penambahan ilmu pengetahuan seseorang juga penting.Kadang-kala, kita  boleh belajar sesuatu daripada pengalaman orang lain.Oleh yang demikian, barulah dapat meningkatkan keyakinan diri dan dihormati oleh orang lain.

Adakah kamu mengenali kelebihan dan kelemahan diri? Bagaimanakah kamu dapat mengenali kelebihan dan kelemahan diri?

No comments:

Post a Comment