Sunday, 4 December 2011

Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.

Berikut merupakan cara-cara untuk membantu anda berjaya dalam pelajaran.
memcari maklumat
menanya                                
membaca

 
Selain cara-cara ini, apa lagi caranya? Bincangkan.

No comments:

Post a Comment